Arbeiten 2000-2015

o.T., 2009, Öl auf Leinwand, 95 x 120 cm. Private Sammlung

 

 

o.T., 2009, ÖL auf Leinwand, 40 x 51 cm

 

 

o.T., 2009, Öl auf Leinwand, 160 x 120 cm

 

 

o.T., 2009, Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm. Private Sammlung

 

 

o.T., 2009, Öl auf Leinwand, 24 x 30 cm. Private Sammlung

 

 

o.T., 2009, Öl auf Leinwand, 55 x 40 cm

 

 

o. T., 2009, Öl auf Leinwand, 75 x 100 cm

 

 

Interieur, 2009, Öl auf Leinwand, 160 x 120 cm

 

 

Interieur, 2010, Öl auf Leinwand, 160 x 120 cm

 

o.T., 2005, Acryl, Öl, Gips, 40 x 30 cm. Private Sammlung

 

 

o.T., 2005, Acryl auf Leinwand, 150 x 120 cm